ICT bij de horens gevat

You are here

OSSbyte is van mening dat er door bedrijven, vzw's en scholen vaak onnodig veel geld wordt gespendeerd aan software.

 

Het mag gerust al starten bij de basiseducatie. Computer skills kunnen evengoed aangeleerd worden op vrije, open en gratis software. Dit kan enkel maar een verbreding zijn van de visie van de studenten op software. Het besef dat er alternatieven zijn vergroot de onafhankelijkheid en toekomstmogelijkheden van de studenten.

 

Soms is er binnen het gezinsbudget geen ruimte voor dure software, waardoor er maar al te vaak naar illegale kopieën wordt gegrepen. Ook vzw's, scholen en bedrijven worden gedwongen om dure software aan te schaffen omdat deze gekend is door hun huidige of toekomstige werknemers. Zouden de subsidies van vzw's en scholen en investeringen van bedrijven niet beter ergens anders naar toevloeien? In het geval van scholen en vzw's vinden wij dat overheidsgelden niet bestemd zijn voor gepatenteerde en uit gewoonte gekozen software, waar er gratis en transparantere software beschikbaar is. Voor bedrijven denken we dat in zeer veel gevallen de cashflow geoptimaliseerd kan worden door het uitschakelen van dure software.

 

OSSbyte wil bedrijven, vzw's en scholen er bewust van maken dat er in veel gevallen gelijkwaardige alternatieven zijn voor deze gepatenteerde software. Steeds met een glimlach en goede support.